use [ju:s]
I n
1. ужыванне, карыстанне, выкарыстанне
make use of smth ужываць што-н., карыстацца чым-н.
2. карысць; толк, сэнс; выгада
is there any use? ці варта?
it's no use doing it няма сэнсу гэта рабіць
be of no use быць бескарысным
be out of use выйсці з ужытку
what's the use? які сэнс?
II v [ju:z]
1. выкарыстоўваць, карыстацца; ужываць
get used to smth прызвычаіцца (прывыкнуць) да чаго-н.
2. he used to... ён меў звычай...
I used to see him often я часта з ім бачыўся

Паведаміць пра недакладнасьць