есьціся (есца, Нсл.), страд. к есьці, употребляется только в 3-м лице единств. и мн. ч., есца, ядуцца,
1. быть употребляему в пищу. Нсл. 723.
Калі станеш трэсца, то й хлеб болей есца. Нсл. Ня ўсё ж пшонныя клёцкі, і ячныя ядуцца. Тм.
Отгл. имя сущ. ядзеньне -ня — процесс еды. Гсл.
2. лишь в 3-м лице единств. ч. — щипать, производить раздражение (есть, С.) Нсл. 723; Ар.
Гарчыца есца. Нсл. Сіні камень дужа есца. Тм. Мыла дужа есца ў вочы. Ар.
3. зь кім — грызться, постоянно ссориться. Шсл.
А мой (жонка жаліцца на мужа) дык бесьперастаньня есца а есца. Ст. Сьпярша жылі добра, а потым і пачалі есьціся одно з адным. Ст.
аб'есьціся — объесться. Ар.
Несоверш. аб'ядацца -аюся -аешся — объедаться.
ад'есьціся -емся -ясіся -есца -ямося -ясь -цеся -ядуцца; повел. -ежся -ежмася -ежчася, соверш. — откормиться (отъесться, С.) Шсл.; Ар.
Во як растаўсьцеў - ад'еўся на чужым хлебе. Ст.
Несоверш. ад'ядацца.
заесьціся,
1. проникнуть, глубоко войти во что-л., Нсл. 194. въесться во что-л. (вонзиться, С).
Голка заелася далёка дый праламілася. Нсл. Вяроўка заелася, ніяк не адвязаць. Ст.
2. войти в сильную злобу. Шсл.
Як заеўся, дык ледзь не затоўк яго. Ст. Сабакі заядаюцца, заеліся на сьмерць. Нсл.
заядацца, несоверш.
1. к заесьціся 1, — проникать, глубоко входить во что-л. Нсл. 194.
Нож ня роўна рэжа, а заядаецца ў мяса. Нсл.
2. к заесьціся 2, — входить в сильную злобу.
Родныя браты заядаюцца мяжсобку за бацькава дабро. Нсл.
3. истощаться от плохого питания. Гсл.
наесьціся, соверш., о животных (или о людях, с грубым оттенком) — наесться. Ар.; Міх.; Барс., Лепле.
Несоверш. наядацца.
прыесьціся, прыесца, соверш. — потерять вкус для кого-л. вследствие однообразия, приесться. Ар.
Хлеб ня прыесца, а пірог прыесца. Ар.
Несоверш. прыядацца. Ар.
уесьціся, уемся, уясіся, уесца, уямося, уясьцеся, уядуцца; прошл. вр. уеўся, уелася; повел. уежся, уежмася, уежчася, соверш.
1. стать жирным, упитанным. Ар.
Парсюк уеўся, калоць пара. Ар.
2. впиться зубами (присосаться к чему-л., С.), говорится о собаках (и насекомых, С.) Нсл. 672.
Уеліся злыдні, як вошы ў цела. Нсл. Ст.
4. сильно надоесть. Шсл.
Уеўся ён мне ў косьці! Ст. Дзень дажджом і зольлю ўеўся кажнаму ў косьці. Акула, 515.
5. с отрицанием "не" — с аппетитом есть что-л. Шсл.
Каша смачная, аж ня ўесьціся! Ст.
уядацца, несоверш.
1. к уесьціся 1
Ад цеста сьвіньні ўядаюцца. Ар.
2. к уесьціся 2 Нсл. 672.
Сабакі ўядаюцца, уеліся ў сьвіньню. Нсл.
3. к уесьціся 3

Паведаміць пра недакладнасьць