ледзянець, пакрывацца зверху лёдам; замярзаць.

лядзець незак., ляднець — Мсцісл. (Юрчанка),
злівацца незак., зліцца зак. — Астр. (Мат. Гарадз.),
муравацца незак. — Мсцісл. (Юрчанка),
замуровывацца незак., замуравацца зак., пазамуровывацца незак., пазамуравацца зак. — мясц. (Насовіч),
шэрхнуць незак. — Барыс. (СПЗБ),
замярзаць незак. — Іўеў. (СПЗБ, Станкевіч),
замёрзнуць зак. — Астр. (СПЗБ),
замарожвацца незак., замарозіцца зак. — Стол. (ТС),
умерзнуць зак. 'пакрыцца тоўстым слоем лёду' — Свісл. (СПЗБ),
замаладзіць зак. 'заледзянець, падмерзнуць на маладзіку' — Мсцісл. (Юрчанка),
абгалялёдзіць зак. 'заледзянець пасля адлігі ці зімовага дажджу (пра паверхню зямлі)' — Дзятл. (Мат. Гарадз.);

пра вадаёмы:
станавіцца незак. — Жытк. (ТС),
стаць зак. — Брасл., Мядз., Смарг., Гарадз. (СПЗБ);

пакрывацца шарошам, утвараць дробныя кавалачкі лёду (пра ваду ў вадаёме):
шэрхнуць незак., зашэрхнуць зак. — Бых., Драг. (ЛАБНГ),
сцінацца незак. — Клецк. (ЛАБНГ);

замярзаць тонкім лядком (пра ваду ў лужынах, вадаёмах і інш.):
сцінацца незак. — паўн.-зах. з., Барыс., Круп., Бярэз., Чэрв., Клецк., Пруж., Вілен. р. (ЛАБНГ, СПЗБ, Сл. Гарадз., Варлыга),
сціняцца незак. — Глыб., Віл., Кобр. (ЛАБНГ),
стыняцца незак., сутыняцца незак. — Саліг. (ЛАБНГ),
сціняціцца незак. — Нараўл. (ЛАБНГ),
сціняціцца незак. — Беш., Леп., Арш., Тал., Лаг., Бярэз., Лід., Бых. (ЛАБНГ),
сцяцца зак. — паўн.-зах. з., Беш., Леп., Арш., Тал., Барыс., Круп., Бярэз., Чэрв., Бых., Клецк., Пруж., Кобр., Нараўл., Вілен. р. (ЛАБНГ, СПЗБ),
сціняціцца зак. — Бярэз., Астр., Смарг., Лід. (СПЗБ, Сл. Гарадз.),
сціняціцца зак. — Беш. (НС),
пасціняцца зак. — Малар. (ЛАБНГ),
засцінаць зак. — Берасц. (ЛАБНГ),
заціняціцца зак. — Беш. (Каспяровіч),
заціняціцца зак. — Тал., Круп. (ЛАБНГ),
сутоніцца незак., засутоніцца зак. — Іўеў., Пух. (ЛАБНГ, СПЗБ),
застоніцца зак. — Івац. (ЛАБНГ),
істаніць зак. — Лун. (ЛАБНГ),
сціскаць незак., сціснуцца зак. — Смарг. (СПЗБ),
сцяпініцца незак. — Жаб. (ЛАБНГ),
шэрхнуць незак. — Кобр., Драг. (ЛП, СНМ),
зашэрхнуць зак. — паўн.-зах. з., паўдн. р., Чэрв. р., Мен. р., спарадычна гарадз.-бар. г., Ушацк., Бял. (ЛАБНГ, СПЗБ, Мат. Гарадз., Мат. Гом., ЛП, НС, Н. сл-сць),
зачэрхнуць зак. — Бярэз., Гл., Лельч. (ЛАБНГ),
сшэрхнуць зак. — Дзярж., Зэльв. (ЛАБНГ),
сшэрхнуцца зак. — Дзярж. (СПЗБ),
ісшэрхнуць зак. — Уздз. (ЛАБНГ, СПЗБ),
шорхнуць незак. — Шчуч., Чач. (СПЗБ, ЖНшС),
зашорхнуць зак. — Слаўг., Асіп., Лід., Дзятл., Капыл., Клецк., Люб., Баран. (ЛАБНГ, СПЗБ),
падшорхнуць зак. — Маст. (ЛАБНГ),
зашархнуць зак. — Буда-Каш., Добр., Лоеў. (ЛАБНГ, Янкова),
зашарэхнуць зак. — Чэрв., Карм., Чач., Ветк., Добр. (ЛАБНГ, Мат. Гом.),
зачарэхнуць зак. — Ветк., Добр. (ЛАБНГ, Мат. Гом.),
зашарохнуць зак. — Чав., Карм. (ЛАБНГ),
зашарухнуць зак. — Кам. (ЛАБНГ),
зашархаць незак., зашэркаць незак., зачархаць незак., зачэрхаць незак. — Стол., Жытк. (ТС),
чэрхнуць незак. — Ганц. (СПЗБ),
зачахнуць зак. — Жлоб., Акц. (ЛАБНГ),
зашэршыць зак. — Бых. (ЛАБНГ),
шарышыць незак. — Берасц. НЛ),
зашарэшыць зак. — Чэрв. (ЛАБНГ),
зашарашэць зак. — Чэрв., Ветк. (ЛАБНГ, НЛ),
зашарашаць зак. — Брасл. (ЛАБНГ),
зашаранець зак. — Віл., Лаг. (ЛАБНГ),
зашэрануць зак. — Нараўл. (ЛАБНГ),
зашарэць зак. — Нясв. (ЛАБНГ),
засеранець (засіранець) зак. — Мёр. (ЛАБНГ, НС),
зашкарузнуць зак. — Стол. (ЛАБНГ),
зарабіцца зак. — Касц. (ЛАБНГ),
зацягнуць зак. — Верхнядзв., Гарад., Віц., Сен., Кругл., Смарг. (ЛАБНГ, СПЗБ),
зацягнуцца зак. — Карм. (ЛАБНГ),
сцягнуцца зак. — Лельч. (ЛАБНГ),
скляпіцца зак. — Гарадз. (Цыхун),
сшыцца зак. — Чач. (ЛАБНГ),
саснавацца зак. — Карм., Ветк. (ЛАБНГ),
злеціцца зак. — Клім. (ЛАБНГ),
ссядаць незак. — Смарг. (ЛАБНГ, СПЗБ),
прымерзнуць зак. — Пін. (ЛАБНГ),
замёрзнуць зак. — Верхнядзв., Гарад., Рас., Чэрык. (ЛАБНГ),
узяцца (лядком) — Лід., Добр. (ЛАБНГ, СПЗБ),
пакрыцца (лядком) — Добр. (ЛАБНГ).

Паведаміць пра недакладнасьць