імгла, імжа, ападкі ў выглядзе вельмі дробных кропелек вільгаці.

імжа ж. — усх.-маг. р., Віц. р., Чэрв. р., Мен. р., Гарадз. р., Слуцк. р., Гом. р., Рас., Пол., Глыб., Леп., Тал., Круп., Кругл., Бял., Асіп., Навагр., Воран., Уздз., Лях., Жаб., Кобр., Смален. р., зах.-бран. р. (ЛАБНГ, СПЗБ, Бялькевіч, Дабравольскі, Каспяровіч, Растаргуеў, Станкевіч),
мжа ж. — Гом. р., Валож., Карэл., Шчуч., Краснап., Асіп., Саліг., Акц., Лельч., Пін., Драг., Малар., Івац., Берасц., Пруж., зах.-бран. р. (ЛАБНГ, СЛ. Гарадз., Растаргуеў, Янкова),
лжа ж. — Нараўл. (ЛАБНГ),
імжака ж. — Чэрв. р., Рас., Ушацк., Леп., Тал., Лаг., Барыс., Круп., Бял., Шкл., Старадарож. (ЛАБНГ, СПЗБ, Мат. дыял. сл., СНМ, Варлыга, Станкевіч, Шаталава. Шатэрнік),
мжака ж. — Беш., Сен., Тал., Барыс., Смал., Кругл. (ЛАБНГ, СЦБ, Мат. Маг., Каспяровіч, Станкевіч),
імжачка ж. — Леп., Барыс., Круп., Бярэз., Кругл., Касц. (ЛАБНГ, СПЗБ, Мат. Маг.),
мжачка ж. — Тал., Круп., Бярэз., Маг., Кам., Жаб., Малар., Іван. (ЛАБНГ, ДСБ, ЖС),
мжаўка ж. — Ваўк., Беластоц. р. (СПЗБ, СРЛГ),
імжэнь м. і ж. — Бых., Добр. (ЛАБНГ, Мат. Маг.),
мжэнь ж. — Ветк., Добр. (ЛАБНГ, Мат. Гом.),
імжэль ж. — Слаўг., Бабр., Ветк., Добр., зах.-бран. р. (ЛАБНГ, Растаргуеў, Станкевіч),
імшэль м. — Карм. (Мат. Гом.),
мжэль ж. — Бых., Слаўг., Бабр., Добр., зах.-бран. р. (ЛАБНГ, Растаргуеў, Станкевіч),
імжак м. — Арш., Мен., Шкл., Кір., Бых., Кліч., Асіп., Бабр., Раг., Добр. (ЛАБНГ, Мат. Маг.),
імжачок м. памянш. — Арш., Бых., Добр. (ЛАБНГ),
імкжак м. — Асіп. (СПЗБ),
імшак м. — Бабр. (ЛАБНГ),
мжак м. — Бабр., Добр., Лоеў. (ЛАБНГ, Мат. Гом., Янкова),
імжун м., імжунчык м. памянш. — Чэрык. (ЛАБНГ),
мжун м. — Чач. (Мат. Гом.),
імгла ж. — паўн.-усх. д. (віц.-маг. г. - спарадычна), гарадз.-бар. г., Мен. р., Слуцк. р., Бабр., Гл., Чач., Браг., Бяроз., Пруж. (ЛАБНГ, СПЗБ, Бялькевіч),
мгла ж. — зах.-пал. г., Верхнядзв., Леп., Лаг., Астр., Воран., Іўеў., Валож., Навагр., Карэл., Стаўб., Клецк., Капыл., Слон., Свісл., Баран., Лях., Пруж., Івац., Жытк., Маз., Крыч. (ЛАБНГ, СПЗБ, СЦБ, Мат. Гарадз., Нар. скарбы),
імла ж. — Докш., Пух., Гарадз., Шчуч., Маст., Дзятл., Зэльв. (ЛАБНГ, СПЗБ),
мла ж. — Шчуч., Берасц., Бяроз., Драг., Пін., Лун. (ЛАБНГ, ДСБ),
млісты дошч — Гарадз. (ЛАБНГ),
мігла ж. — Брасл., Паст., Глыб., Астр., Воран., Клецк., Старадарож., Саліг., Ганц., Стол., Лун., Лельч., Петр., Маз., Вілен. р. (ЛАБНГ, СПЗБ, НЛ, Шаталава),
мыгла ж. — паўн.-зах. з., Віц., Лёзн., Ганц., Лельч. (ЛАБНГ, СПЗБ, СЦБ, Мат. Гарадз., Станкевіч),
мугла ж. — Пруж., Лях., Ельск. (ЛАБНГ),
магла ж. — Іўеў. (ЛАБНГ, СПЗБ),
імглуха ж., імглушка ж. — Мёр. (ЛАБНГ),
мгліца ж. — Івац. (ЛАБНГ),
мігліца ж. — Клецк. (НС),
мыглюк м. — Валож. (ЛАБНГ),
міглавы дошч — Воран. (ЛАБНГ),
імга ж. — Дубр., Дзярж., Асіп., Чач., Акц., Смален. р. (ЛАБНГ, Дабравольскі),
мга ж. — Уздз., Карм. (ЛАБНГ, СЦБ, Станкевіч),
мгочка ж. — Жаб. (ЛАБНГ),
мгоч м. — Кобр. (ЛАБНГ),
міга ж., міготка ж. — Карм. (ЛАБНГ),
мігуч м. — Жлоб. (ЛАБНГ),
мігучык м. — Жлоб., Рэч. (ЛАБНГ),
мрака ж. — Драг., Лельч., Хойн., Рэч., Лоеў. (ЛАБНГ, Янкова),
марака ж., мрак м. — Лоеў. (Янкова),
мрач ж. — Рэч. (ЛАБНГ),
памарач ж. — Бяроз. (ЛАБНГ),
рось ж. — усх.-маг. р., Шкл., Раг., Смален. р. (ЛАБНГ, Мат. Маг., Мат. Гом., Бялькевіч, Дабравольскі, Насовіч, Станкевіч, Юрчанка),
ёлкая рось — Чав. (ЛАБНГ),
імрась ж. — Кір. (Мат. Маг.),
морась ж. — усх.-маг. р., Пол., Арш., Дубр., Тал., Віл., Навагр., Ваўк., Светлагор., Лельч. (ЛАБНГ, СЦБ, Сл. Гарадз., НС, Бялькевіч, Юрчанка),
мараса ж. — Жытк. (ТС),
марасечка ж. — Драг. (СНМ),
матраса ж. — Шум. (ЛАБНГ),
мароша ж. — Дзятл. (Сл. Гарадз.),
марасяшчы дошч — Пол. (ЛАБНГ),
парась ж. — мясц. (Насовіч, Станкевіч),
парошка ж. — мясц. (Насовіч),
курашка ж. — Драг. (ЛАБНГ),
курэц м. — Лаг. (Варлыга),
мосійка ж. — Кобр. (ЛАБНГ),
кузеўка ж. — Малар. (ЛАБНГ),
хляпа ж. — Смален. р. (Дабравольскі),
пульга ж. — Лун. (ЛАБНГ),
зызар м. — Іўеў. (Сл. Гарадз.),
зэс м. — Навагр. (Сл. Гарадз.),
смыза ж. — Ашм. (СПЗБ),
слота ж. — Беластоц. р. (СПЗБ),
слата ж. — Смарг. (СПЗБ),
погеладзь ж. — Воран. (Сл. Гарадз.),
дробны дож — Тал. (ЛАБНГ),
дробны дождж — Буда-Каш., Добр., Лельч. (ЛАБНГ),
дробны дошчык — Браг. (ЛАБНГ),
дробненькі дождж — Дубр., Шчуч. (ЛАБНГ),
мелкі дождж — Арш. (ЛАБНГ),
спорны дождж — Івац., Лоеў. (ЛАБНГ),
малы дожджык — Бераст. (ЛАБНГ),
лёганькі дожджык — Стол. (ЛАБНГ).

Паведаміць пра недакладнасьць