бог м.
1. (Бог) рел. Бог, Божество ср., Господь, Творец, Создатель;
2. перен. (отличный специалист в каком-л. деле) бог;
артылерыя - б. вайны артиллерия - бог войны;
богам прашу ради бога;
б. дасць бог даст;
дзякуй богу слава богу;
напрамілы бог христом богом, ради бога;
Б. Бацька Б. Отец; божья воля;
браць на бога брать на бога;
б. з вамі бог с вами;
б. ведае бог знает;
б. ведае, ці... мало надежды, что...; бог весть;
аддаць богу душу отдать богу душу;
аднаму богу вядома одному богу известно;
хвала богу слава богу;
як у бога за пазухай (плячамі) как у Христа за пазухой;
дай бог ногі дай бог ноги;
б. розуму не даў бог ума лишил;
памагай б. бог в помощь;
пабойся (пабойцеся) бога побойся (побойтесь) бога;
не давядзі б. не приведи господь;
забі мяне б. убей меня бог;
аднаму богу (алаху, чорту і пад.) вядома одному богу (аллаху, чёрту и т.п.) известно;
няма чаго богу грашыць грех жаловаться;
як б. дасць как бог даст;
узяць бога за бараду взять (ухватить) бога за бороду;
богу душою не вінават (вінен) как перед богом чист;
не гняві бога не гневи бога;
што бога гнявіць; няма чаго бога гнявіць что бога гневить; нечего бога гневить;
б. ты мой! бог ты мой!;
пакрыўджаны богам богом обиженный;
бог адвярнуўся (ад каго) погов. не везёт (кому);
на бога спадзявайся, а сам не здавайся посл. на бога надейся, а сам не плошай;
як трывога, дык да бога погов. пока гром не грянет - мужик не перекрестится;
застаў дурня богу маліцца, дык ён і лоб разаб'е посл. заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт

Паведаміць пра недакладнасьць