юсціраваць, -рую, -руеш, -руе; зак. і незак., што. Спец. Дакладна падагнаць (падганяць), адрэгуляваць (рэгуляваць), выверыць (вывяраць) механізм, прыбор і пад.
Юсціраваць мікраскоп. Юсціраваць інструмент.
[Ад ням. justieren - вывяраць ад лац. justus - правільны.]

Паведаміць пра недакладнасьць