bursa mucosa thyreohyoidea — щитовидноподъязычная слизистая сумка — шчытаватапад'язычная сьлізявая кішэня —

Паведаміць пра недакладнасьць