абавязковы, -ая, -ае.
1. Які безумоўна трэба выконваць. Абавязковая ўмова. Абавязковая пастанова.
// Які патрабуецца ў заканадаўчым парадку. Усеагульнае абавязковае навучанне.
2. Які заўсёды павінен быць, заўсёды прысутнічае. Абавязковы экземпляр.У п'есах Марцінкевіча важная роля адводзіцца куплету, які раней быў абавязковай прыналежнасцю вадэвіля. Ярош.

Паведаміць пра недакладнасьць