абагаціць, -гачу, -гаціш, -гаціць; зак., што. Спец. Палепшыць якасць чаго-н., зрабіць багацейшым яго змест, уносячы ці выдаляючы пэўнае рэчыва, састаў і пад. Абагаціць руду.

Паведаміць пра недакладнасьць