абазначыць, -чу, -чыні, -чыць; зак., каго-што.
1. Памеціць што-н., зрабіць знак на чым-н. Абазначыць на карце горы карычневай фарбай, нізіны— зялёнай.
2. Зрабіць выразным, акрэсленым, бачным. Худзізна рэзка абазначыла скулы.
3. Паказаць, абмаляваць галоўныя рысы якой-н. асобы або з'явы. Абазначыць рысы характару героя.

Паведаміць пра недакладнасьць