абаламуціць, -мучу, -муціш, -муціць; зак., каго. Разм. Увесці каго-н. у зман.

Паведаміць пра недакладнасьць