абаніраваць, -рую, -руеш, -руе; зак. і незак., каго-што. Уст. Атрымаць (атрымліваць) па абанеменце; набыць (набываць) права карыстання чым-н. на пэўны тэрмін.

Паведаміць пра недакладнасьць