абапіцца, -п'юся, -п'ешся, -п'ецца; п'ёмся, -п'яцеся; пр. абапіўся, апілася, апілося; зак. Прычыніць сабе шкоду, выпіўшы чаго-н. звыш меры. Ну, а дожджык? Той ідзе і няма канца вадзе. Дзетвары здалося — Неба апілося. Хведаровіч.

Паведаміць пра недакладнасьць