абаротны, -ая, -ае. Спец.
1. Які прызначаны для абароту, знаходзіцца ў абароце (у 3 знач.).
Абаротныя сродкі. Абаротны капітал. Абаротны баланс.
2. Які прызначаны для змены напрамку чаго-н. у адваротны бок.
Абаротная станцыя.

Паведаміць пра недакладнасьць