абартыўны, -ая, -ае.
1. Накіраваны на спыненне якога-н. працэсу, хваробы і пад.
Абартыўныя сродкі. Абартыўнае лячэнне.
2. Спец. Які спыніў сваё развіццё ў самым пачатку; недаразвіты.
Абартыўныя органы раслін.

Паведаміць пра недакладнасьць