агабляваць, -люю, -люеш, -люе; зак., што. Пагабляваць з усіх бакоў, зрабіць роўным, гладкім. Агабляваць дошку.

Паведаміць пра недакладнасьць