агаворка, -і, ДМ -рцы; Р мн. -рак; ж.
1. Дадатковае тлумачэнне, заўвага, абмежаванне. Істотная агаворка. Згадзіцца без усякіх агаворак.
2. Памылкова ўжытае слова або выраз.

Паведаміць пра недакладнасьць