азадачыць2, -чу, -чыш, -чыць; зак., каго-што. Тое, што і абзадачыць.

Паведаміць пра недакладнасьць