аказаць, акажу, акажаш, акажа; зак., што. Зрабіць, здзейсніць. Аказаць дапамогу. Аказаць давер'е. Аказаць паслугу. Аказаць уплыў. Аказаць супраціўленне.

Паведаміць пра недакладнасьць