акаянны, -ая, -ае.
1. Пракляты, адхілены царквою, грахаводны, паганы.
// Бесчалавечны, жорсткі, ганебны. Акаянная душа. Акаянны чалавек.
// Ужываецца як лаянкавае слова. Ірад акаянны.
2. у знач. наз. акаянны, -ага, м. Жорсткі, ганебны чалавек.

Паведаміць пра недакладнасьць