аквеціць, аквечу, аквеціш, аквеціць; зак., што. Паэт. Надаць каму-, чаму-н. прыгожы, прыемны выгляд пры дапамозе каго-, чаго-н. Не рассыплецца краса — Яна дажджом .пялёсткаў белых Аквеціць новы зорны сад. Глебка.

Паведаміць пра недакладнасьць