акванаўтыка, -і, ДМ -тыцы, ж. Спец. Навука, якая займаецца вывучэннем магчымасцей доўгага знаходжання чалавека ў моры пад вадой.
[Ад лац. aqua — вада і грэч. nautes — які плавае.]

Паведаміць пра недакладнасьць