бабаханне, -я, н. Дзеянне паводле дзеясл. бабахаць — бабахнуць (у 1, 2 знач.), а таксама гукі гэтага дзеяння.

Паведаміць пра недакладнасьць