бабковы, -ая, -ае.
1. Прыгатаваны, атрыманы з бабкоў. Бабковы алей.
2. у знач. наз. бабковыя, -ых. Сямейства раслін, да якога адносіцца бабок і пад.

Паведаміць пра недакладнасьць