бабылка, -і, ДМ -лцы; Р мн. -лек; ж. Разм. Тое, што і бабылька. Бабка Параска была круглая бабылка, не мела ні мужа, ні сям'і і называла сябе “самасейкаю”. Колас.

Паведаміць пра недакладнасьць