багажны, -ая, -ае.
1. Які мае дачыненне да багажу (у 1 знач.). Багажная квітанцыя, каса.
// Прызначаны для багажу (у 1 знач.). Багажны вагон. Багажнае аддзяленне.
2. у знач. наз. багажны, -ага, м. Чыгуначны служачы, які прымае і выдае багаж.

Паведаміць пра недакладнасьць