багамолец, -льца, ДМ -льцу, м. Тое, што і багамол (у 1 знач.). Пасля пачалі нават прыходзіць здалёк невялічкія групкі багамольцаў для пакланення “цудадзейнаму” каменю. Пестрак.

Паведаміць пра недакладнасьць