бадзяка, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -дзяцы, Т -ай (-аю), ж. Разм. Тое, што і бадзяга2. Заўтра зноў прыходзь сюды, бадзяка, Каб песню даспяваць і скончыць казку. Дзяргай.

Паведаміць пра недакладнасьць