блага.
1. Прысл. да благі.
2. безас. у знач. вык. Пра дрэнныя, неспрыяльныя абставіны, акалічнасці. От прыехала [Галя] ў чужую вёску, і не так ужо тут блага. Ермаловіч.
3. безас. у знач. вык. Пра цяжкі фізічны або душэўны стан каго-н. Чамусьці Валоку зрабілася блага — ён хіснуўся ад вады. Быкаў.

Паведаміць пра недакладнасьць