бобка, -і, ДМ -бцы; Р мн. -бак; ж. Разм.
1. Асобнае зерне чаго-н. [Лях:] — Бярыце па адной бобцы ды насаджвайце на кручок. Лобан.
2. Круглы камячок, шарык. Бобкі граду.
3. Круглая крапінка на матэрыі і інш.; гарошынка. Сукенка ў бобкі.

Паведаміць пра недакладнасьць