бадзяжка, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -жцы, Т -ай (-аю), ж.; Р мн. -жак. Разм. Памянш.-ласк. да бадзяга2.

Паведаміць пра недакладнасьць