баран
Адзеўся як пан, а дурны як баран. Гл. пан.
бляяць як дурны баран. Ваўк. п. Пагардл. Пра пустую, недарэчную гаворку. Federowski, 32.
боўтнуць як баран у воду. Гродз. Пагардл. Пра нешта сказанае недарэчы. Цыхун, 178.
вывалыты очы ек баран на ейця. Драг. Здзекл. Пра нейчы непрывабны погляд. Скарбы, 93.
вылупіць вочы як баран на воўка. Слуцк. Пагардл. Пра няўцямнае ўзіранне ў штосьці незразумелае. Ляцкий, 6; Сержпутоўскі 1999, 124.
вылупіць вочы як дурны баран. Ваўк. п. Пагардл. Federowski, 336. Тое ж.
вытарапіцца на каго/на што як баран на новыя варота. Карэл. Пагардл. Нар. слов., 50. Тое ж.
глядзець на каго/на што як баран на новыя вароты. Сен., Стаўб., Гом., Бабр., Мядз., Саліг. МК, 55; АВНЛ; ФА. Тое ж.
глядзець на каго/на што як баран на стрыжаную аўцу (на запіску). Мсцісл. Насмешл. Пра здзіўлены, без разумення, позірк. Юрчанка, 178.
глядзець на каго/на што як баран у Біблію. Іран. Пра тупое, няўцямнае разгляданне чагосьці. Янк., Пар., 40.
глядзець на каго/на што як [дурны] баран [на ваду]. Ваўк. п., Сен. Пагардл. Federowski, 109; МК, 55. Тое, што вылупіць вочы як баран на воўка.
дурны як баран. Ваўк. п., Сен., Маст. Пагардл. Пра вельмі тупога чалавека. Federowski, 86; Каспяровіч, 101; ФА.
дывыцьця бы баран на воду. Кам. Няўхв. ЖН, 54. Тое, што глядзець як баран у Біблію.
жыць як баран да восені. Зэльв. Пра бесклапотнае жыццё, не думаючы пра будучыню. ФА.
жыць як баран да дзядоў. Зэльв. Даніловіч, 213. Тое, што жыць як баран да восені.
жыць як баран да Пакроў. Ваўк. ФА. Тое, што жыць як баран да восені.
жыць як баран да рэзі. Гродз. Цыхун, 180. Тое, што жыць як баран да восені.
круціцца як дурны баран. Ваўк. п. Пагардл. Пра незразумелыя мітуслівыя дзеянні. Federowski, 153.
кучаравы як баран. Гродз., Івац. Пра крэпка кучаравага, лахматага чалавека. СПЗБ 2, 594; ЗЗайкі.
Мужык як баран: астрыжы, то ён зноў адрасце. Рэч. Прык. Пра здольнасці селяніна працай нажываць адабранае панам. Pietkiewicz, 379.
набрухаціцца як баран. Насмешл. Пра бяздумнае, непатрэбнае аб'яданне. Носович, 35.
пазіраць як дурны баран на ваду. Санько, 171. Тое, што глядзець як баран у Біблію.
рабіць як баран на трыбух. Гродз. Няўхв. Пра працу, вынікі якой ідуць толькі на ежу. Цыхун, 191.
разбірацца як баран па кнізе. Брэсц., Касц. Іран. Пра няўцямнае, тупое чытанне, разглядванне чаго-н. ЛЦ, 120.
раскінуць ножкі як баран рожкі. Ушацк. Жарт. 1. Пра шырока разведзеныя ногі. 2. Пра жанчыну лёгкіх паводзінаў, у якой ногі разведзены (для любога ахвотнага), як рогі ў барана. Барадулін, 123.
стаяць як муты баран. Няўхв. Пра панурага, празмерна спакойнага, бяздзейнага чалавека. ТС 1, 42.
упарты (упірліў) як баран. Ваўк. п., Краснап., Мсцісл., Глыб., Глуск., Слон., Асіп., Докш. Няўхв. Пра занадта ўпартага, незгаворлівага чалавека. Federowski, 32; Бялькевіч, 460, 461; Высл., 406.
утаропіцца як баран на новыя вароты. Лаг. Няўхв. Varłyha, 145. Тое, што глядзець як баран у Біблію.
вылупіць вочы як воўк на барана. Гл. воўк.
галава раскалочана як у барана. Мсцісл. Насмешл. Пра неахайную прычоску. Бялькевіч, 395.
галава як у барана [уся ў кучаравых кацяках]. Барыс. Жарт. Пра кучаравую непрычасаную галаву. Мін.-Мал., 1974, 18. ≺ Кацяк - завіток.
хыхлаччо як на дурным барану. Мсцісл. Няўхв. Пра неахайную прычоску. Юрчанка 1998, 281. ≺ Хахлаччо - непрыбраныя валасы.
як бараны п'яныя. Карэл. Пагардл. Пра дурных і забіячных. Высл., 425.
біцца як [тыя] баранэ. Зэльв. Іран. Пра няўступных, заўзятых забіяк. Нар. слов., 23.
сцяцца біцца як [тыя] баранэ. Зэльв. Пагардл. Пра ахвочых да бойкі. Нар. слов., 23.

Паведаміць пра недакладнасьць