камар
гудзець над вухам як камар. Няўхв. Пра дакучлівага чалавека, які ўвесь час падае свой голас. ФСБМ 1, 199.
звінець як камар. Докш. Няўхв. Высл., 326; Янк., Пар., 71. Тое ж.
Карчмар як камар: дзе сядзе, там і п'е. Прык. Жарт. Пра карчмара, які проста знаходзіць сабе прыбытак. Ахрым., 15.
Крамар як камар: дзе сядзе, там і п'е. Прык. Жарт. Пра гандляроў, якім лёгка знаходзіць сабе прыбытак. Янкоўскі 1971, 90.
лёгкі што камар. Слон. Пра малога худога дзіця. Высл., 341.
надаедны як камар. Маг. Асудж. Высл., 350. Тое, што звінець як камар.
напіцца як камар крыві. Слон. Асудж. Пра крэпкае ап'яненне. Высл., 352.
скакаць бы камар у вочы. Асудж. Пра дакучлівага непрыемнага чалавека. Нар. лекс., 235.
сядзець што камар за печкаю. Мсцісл. Пра ціхае жыццё без якой-н. актыўнасці. Юрчанка 1977, 228.
укол як камар укусіў. Мін. Пра небалючы ўкол. ЗВалодзінай.
якое яго жыла: як камар на камарницы. Смал. Няўхв. Пра чыёсьці беднае, неўладкаванае жыццё. Добровольский ІІІ, 35.
Зла як у казла, а сілы як у камара. Гом. Прык. Здзекл. Пра злоснага, рэзкага, але слабога чалавека. ПП 2, 257.
высмактаць як расянка камара. Гл. расянка.
сілы як у камара. Ваўк. п., Слуцк. Іран. Пра слабога, нямоглага чалавека. Federowski, 277; Сержпутоўскі 2000, 218.
пальцы лятаюць па паперы як камары. Ваўк. п. Пра спрытнае пісанне. Federowski, 235.
таўчыся як камары на пагоду. Мсцісл. Пра нейчы бесперапынны рух. Юрчанка, 185.
таўкуць (таўкуцца) як камары мак. Янк., 432. Тое ж.
седзець ек комар у порохне. Жытк. Няўхв. Пра беднае, ціхае жыццё чалавека. ТС 2, 211.
ядок ек той комар. Стол. Насмешл. Пра чалавека, які зусім мала есць. ТС 2, 50.

Паведаміць пра недакладнасьць