мех
асунуцца як мех. Слуцк. Пра чалавека, што мякка, павольна ўпаў, забіты, страціўшы прытомнасць ці адчуўшы моцны боль. Сержпутоўскі 1999, 31.
Век зжыў як мех сшыў. Прык. Пра хуткаплыннасць часу. Янк., Пар., 25.
Век зжыць - не мех сшыць. Віл. Прык. Пра складанасць жыццёвай дарогі. Tyszkiewicz, 415; Анимелле, 262; Нос., 22; Дуб., 7; СПЗБ 1, 294.
дзьмуць як кавальскі мех. Ваўк. п. Пра моцнае дзьмуханне куды-н. Federowski, 83.
жарэ як у мех бяздонны топча. Хойн. Асудж. Пра залішне абжорлівага чалавека. Высл., 318.
жраць як у мех. Рэч. Асудж. ЛЦ, 91. Тое ж.
кашляць як у мех. Мсцісл. Няўхв. Пра нейчы моцны гучны кашаль. Юрчанка, 200.
нагарнуць як дыму ў мех. Гл. дым.
надуцца як кавальскі мех. Ваўк. п. Насмешл. Пра надутага крыўдлівага чалавека. Нос., 143; Federowski, 195.
напхацца як мех. Карэл. Няўхв. Пра залішняе аб'яданне каго-н. Высл., 352.
пражыць за кім як непраны мех. Лоеў. Спачув. Пра невясёлае, небагатае замужняе жыццё. Янкова, 217.
пхнуць як у мех. Вілен. Няўхв. Sielicki, 146. Тое, што жраць як у мех.
сапець носам як кавальскі мех. Няўхв. Пра моцнае, немілагучнае сапенне каго-н. Бялькевіч, 400.
сапсці як кавальскі мех. Ваўк., Івац. Няўхв. СПЗБ 4, 366; Янкоўскі, 118; ЗЗайкі. Тое, што сапець носам як кавальскі мех.
сапсці як паравэй мех. Мсцісл. Няўхв. Юрчанка, 193. Тое, што сапець носам як кавальскі мех.
сапсці як у мех. Мсцісл. Няўхв. Бялькевіч, 400. Тое, што сапець носам як кавальскі мех.
сунуцца як салявы мех. Гродз. Астр. Няўхв. Пра маруднае, няспрытнае, непаваротлівае перамяшчэнне каго-н. Даніловіч, 245.
сядзець як мех набжджаны. Мядз. Насмешл. Вульг. Асудж. Пра кагосьці непрыветнага, надзьмутага, нялоўкага. ЗСалавей.
таптаць як у бяздонны мех. Санько, 187. Тое, што жраць як у мех.
тоўсты як мех. Карэл. Няўхв. Пра тоўстага сытага чалавека. Высл., 400.
хадзіць як няпраны мех. Гом. Няўхв. Пра чалавека, што ходзіць у бруднай вопратцы. Горленка, 251. ≺ Няпраны - нямыты, брудны.
як мех. Мсцісл. Няўхв. Пра непаваротлівага лянівага чалавека. Юрчанка, 190.
як у дзіравы мех: ніколі поўна не насыплеш. Чэрык. Няўхв. Пра чалавека, якому заўсёды нечага мала. ЛЦ, 130.
Пацеха як з [пустога] меха. Ваўк. п. Прык. Іран. Пра адсутнасць любой пацехі. Federowski, 208; Дуб., 45.
сыпацца як з парванага (праклятага, проклятага) меха. Мсцісл. Пра несупынную, моцную завіруху, завею. Юрчанка, 173.
сыпацца як з дзіравага мяха. НН, 565. Тое ж.
біць як па мяху. Мсцісл. Пра ўдары па нечым мяккім. Юрчанка, 193.
вісець як у мяху. Віл., Іўеў., Навагр. Пра хмарнае бязветранае надвор'е. СПЗБ 3, 192; СЦБ, 230.
сябраваць як два каты ў мяху. Гл. кот.
чэсць як кату ў мяху. Гл. кот.
як кату ў мяху. Гл. кот.

Паведаміць пра недакладнасьць