цяля
бы тэля. Пруж. Пра нясмелага, сарамлівага чалавека. Босак, 29.
вадзіцца як карова з целям. Гл. карова.
цягацца як карова за целям. Гл. карова.
лазіць як цялё без душы. Ваўк. п. Няўхв. Пра нейкага вялага чалавека. Federowski, 170.
мігкаць як цялё. Сміл. Няўхв. Пра чалавека, які наракае, жаліцца, непакоіцца. Шатэрнік, 158.
стаяць як у Бога цялё ўкраўшы. Гл. Бог.
язычком як цялё хвастом. Стаўб. Няўхв. Пра балбатлівага чалавека. Мін.-Мал., 1974, 190.
хадзіць удваіх як карова з цялём. Гл. карова.
бегчы (пабегчы) услед за кім як цяля за вядром з пойлам. Ушацк. Касц. Насмешл. Пра чалавека, які за кім-н. зацікаўлена бяжыць. ЛЦ, 90.
вылізаць як карова цяля. Гл. карова.
глядзець як цяля на рабыя вароты. Кплів. Пра чалавека, які не разбіраецца ў якой-н. справе, не разумее простых рэчаў. Аксамітаў, 242.
гуляць (пагуляць) як цяля на вяровачцы. Гродз., Рэч., Стаўб., Івац. Іран. Пра некага ў няволі, у прымусе, а не ў свабодным гулянні. ЛЦ, 102; Леп., 97; Даніловіч, 263; ФА; ЗЗайкі.
дурная (дурное) як цяля (як цялё). Мін. Няўхв. Пра даверлівую, недасведчаную дзяўчыну, жанчыну. Высл., 316; Янк., Пар., 56.
жыць як цяля на вяровачцы: дзе прывяжуць, там і стой. Мін. ЛЦ, 105. Тое, што гуляць (пагуляць) як цяля на вяровачцы.
ласкавы як цяля. Мядз. Ухв. Пра ласкавае, даверлівае дзіця. ЗСалавей.
ляжаць як [здохлае] цяля. Карэл., Жытк. Насмешл. Пра вельмі стомленага, бяссільнага чалавека. Высл., 343; Мат. Гом., V, 112.
малоць (менціць, вярцець, віляець, лапатаць) языком як цяля (сабака) хвастом. Лід., Ваўк., Гродз. п., Слон., Дзятл., Клецк., Бяроз., Смарг. Асудж. Пра балбатлівага чалавека, плеткара, што гаворыць абы-што. Шпилевский, 184; Киркор, 238; Нос., 14, 129; Ляцкий, 6; Pietkiewicz, 397; Dybowski, 184; Federowski, 127, 333; Сцяшковіч, 598; Шаталава, 96; Высл., 346; АВНЛ.
маўчанішча як цяля божае. Пух. Асудж. Пра нелюдзімага, негаваркога чалавека. СЦБ, 227.
пашкадаваць як воўк цяля. Гл. воўк.
прыгожы як цяля. Мін. 1. Пра сапраўды кагосьці сімпатычнага. 2. Іран. Пра нягеглага чалавека, някідкай знешнасці. ЛЦ, 74.
як цяля. Леп. Пра негаваркога, ціхага чалавека. ЗВалодзінай.
спрэгчыся як Валеркавы цяляты. Смарг. Жарт. Пра моцную дружбу неразлучных сяброў, як у пераблытаных ланцугамі цялят. Сцяшковіч, 614.
як цяляты язык аджавалі каму. Дзятл. Няўхв. Пра маўклівага, затарможанага чалавека. Сцяшковіч, 621.
бацька да дзіцяці як бык да цяляці. Гл. бык.

Паведаміць пра недакладнасьць