паасобнік — unit
паасобнік (кнігі, часопіса) — copy
паасобнік абавязковы — compulsory copy; legal deposit copy; obligatory copy
паасобнік архіўны (паасобнік выдадзенай кнігі, які захоўваецца ў бібліятэцы выдаўца) — file copy
паасобнік аўтарскі — author's copy; complimentary copy
паасобнік бясплатны (для рэкламнага агента або тых, хто рыхтаваў кнігу) — voucher copy
паасобнік бясплатны абавязковы — free deposit copy; statutory copy
паасобнік дармавы — free copy; gratis copy
паасобнік дэфектны — defective copy; faulty copy
паасобнік кантрольны (спробны) — approval copy; control copy; inspection copy; press proofs; specimen copy
паасобнік першы машынапіснага тэксту — top copy
паасобнік прэзентацыйны (прадстаўнічы) — presentation copy
паасобнік рэцэнзійны (паасобнік кнігі, які адсылаюць у газету з прапановай напісаць рэцэнзію) — review copy
паасобнік сігнальны — advance copy; book proofs; press proofs
паасобнікі звыш накладу (для замены браку) — overs

Паведаміць пра недакладнасьць