завінуцца, зак., разм. Энергично взяться за какую-либо работу, спешно заняться чем-либо.

Дзеці палезлі за стол, а Юстына завінулася каля печы. Гартны. Незабавам узбіўся ён [мужык] на добры лом, папляваў на рукі і з прыемнасцю, але паціху, асцярожна завінуўся над паваленай бярэзінай. Гарэцкі. Хутка яны з Міронам Іванавічам, які неўзабаве з'явіўся ў хаце, так завінуліся ля стала, што спакусілі і камісара, якому і сапраўды надакучыў малочны правіянт... Лынькоў.

Паведаміць пра недакладнасьць