залыгаць, зак.

1. Набросив верёвку на рога, шею животного, захлестнуть ее или завязать узлом.

Вытрымаўшы з тыдзень, Ціток сам залыгаў карову, ноччу завёў у Сарокаў двор і прывязаў яе да плота. Лобан. ...Андрэй пакінуў халтуршчыкаў адных, падаўся да хлеўчука, знайшоў скручаны ў столкі повад, пачаў разбэрсваць - сабраўся залыгаць Лыску... І.Капыловіч.

2. Подчинить себе кого-либо, добиться власти над кем-либо.

Гэтая грозьба не сказаць, каб палохала, спрабуй, залыгай гэтага здараўца. Лужанін. Ды ці мала каму ўздумаецца сесці табе на плечы? Не толькі цябе залыгаюць, але яшчэ і Антося ўпрагуць на падмогу... С.Александровіч.

Паведаміць пра недакладнасьць