покрытие -
1. (действие) пакрыванне, -ння;
2. (слой) пакрыццё, -цця
покрытие алмазоподобное (АПП) - пакрыццё алмазападобнае (АПП)
покрытие анизотропное - пакрыццё анізатропнае
покрытие антиобледенительное - пакрыццё антыабледзяняльнае
покрытие бездефектное - пакрыццё бездэфектнае
покрытие беспористое - пакрыццё бяспорыстае
покрытие вакуумное - пакрыццё вакуумнае
покрытие вакуумно-плазменное - пакрыццё вакуумна-плазменнае
покрытие виброгасящее - пакрыццё вібрагасячае
покрытие высокостойкое - пакрыццё высакастойкае
покрытие газотермическое - пакрыццё газатэрмічнае
покрытие гальваническое - пакрыццё гальванічнае
покрытие графа простыми цепями - пакрыванне графа простымі ланцугамі
покрытие двухслойное - пакрыццё двухслойнае
покрытие для стёкол индикаторных приборов - пакрыццё для шкла індыкатарных прыбораў
покрытие защитное - пакрыццё ахоўнае
покрытие из порошка карбида титана - пакрыццё з парашку карбіду тытану
покрытие из тауборидного сплава - пакрыццё з таўбарыднага сплаву
покрытие износостойкое - пакрыццё зносастойкае
покрытие изоляционное - пакрыццё ізаляцыйнае
покрытие ионно-плазменное - пакрыццё іонна-плазменнае
покрытие иттрийсодержащее - пакрыццё ітрыйзмяшчальнае
покрытие карбонитридное - пакрыццё карбанітрыднае
покрытие композиционное - пакрыццё кампазіцыйнае
покрытие лакокрасочное - пакрыццё лакафарбавае
покрытие магнитное - пакрыццё магнітнае
покрытие металлизированное - пакрыццё металізаванае
покрытие металлическое - пакрыццё металічнае
покрытие многокомпонентное - пакрыццё шматкампанентнае
покрытие многослойное - пакрыццё шматслойнае
покрытие на основе оксидов - пакрыццё на аснове аксідаў
покрытие на основе пироплавких соединений титана - пакрыццё на аснове піраплаўкіх злучэнняў тытану
покрытие незапотевающее - пакрыццё незапацяваючае [незапацявальнае]
покрытие низкопористое - пакрыццё нізкапорыстае
покрытие осаждаемое - пакрыццё асаджаемае
покрытие отражающее - пакрыццё адлюстроўваючае
покрытие пассивирующее - пакрыццё пасівіруючае [пасівіравальнае]
покрытие поверхностно упрочнённое - пакрыццё паверхнева ўмацаванае
покрытие полимерное - пакрыццё палімернае
покрытие полученное - пакрыццё атрыманае
покрытие практически беспористое - пакрыццё практычна бяспорыстае
покрытие резистивное - пакрыццё рэзістыўнае
покрытие с аморфной структурой - пакрыццё з аморфнай структурай
покрытие с микрокристаллической структурой - пакрыццё з мікракрышталічнай структурай
покрытие силицидное - пакрыццё сіліцыднае
покрытие стеклокристаллическое - пакрыццё шклокрышталічнае
покрытие твердосплавное - пакрыццё цвердасплаўнае
покрытие твёрдое - пакрыццё цвёрдае
покрытие титансодержащее - пакрыццё тытанзмяшчальнае
покрытие тонкое - пакрыццё тонкае
покрытие тонкоплёночное - пакрыццё танкаплёначнае
покрытие трёхслойное - пакрыццё трохслойнае
покрытие углеродное - пакрыццё вугляроднае
покрытие упрочняющее - пакрыццё ўмацоўваючае [ўмацавальнае]
покрытие электродуговое - пакрыццё электрадугавое

Паведаміць пра недакладнасьць