Беларуска-літоўскі тэрміналагічны слоўнік

(726 артыкулаў)

Беларуска-літоўскі тэрміналагічны слоўнік

Створана на падставе:

Беларуска-літоўскі тэрміналагічны слоўнік. Менск: Акадэмія навук, 1934. (часткова)

Прадмова

Апрацаваў В. Копка

Адрэдагавала брыгада пад кіраўніцтвам акадэміка С. Матулайціса

Sustatė V. Kopka

Redagavo brigada akademikui S. Matulaičiui vadovaujant.

Адказны рэдактар С. Матулайціс.

Адказны карэктар В. Копка.

Тэхн. рэдактар Ул. Свірыдаў.

Baltarusijos Mokslų Akademijos Lietuvių Sektorius leidžia pirmąjį baltarusiškai-lietuvlško ir rusiškai-lietuviško žodynėlio sąslūvinį, pirmoj eilėj Sovietų socialistinės statybos ir politinio bei visuomenės gyvenimo praktikos iškeltų terminu. Be to Žodynėly telpa ir abeinai dažniau vartojami sovietų spaudoje žodžiai.

Tokio Žodynėlio reikalingumas labai pribrendęs. Jis bus naudingas darbininkų-kolektyviečių ir pavienių valstiečių korespondentams, laikraščių ir knygų skaitytojams, vertėjams ir t. t.

Žodynėlyje, be abejo, rasis kai kurių netikslumų. Kritiški jų nurodymai yra labai pageidaujami, į tai bus atkreipta domė ir kitoje laidoje bus įneštos pataisos.

Žodynėlio redagavime dalyvavo: Vilūnas, Vaišnora, Pauliukevičius, Skardžius, Jakševičius ir kt.

S. Matulaitis.

Паведаміць пра недакладнасьць