Бабосаў Яўген (н. 1931), беларускі філосаф, сацыёлаг, палітолаг і культуролаг. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1994). Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1996). Выкладаў філасофію ў БДУ і Менскім медыцынскім інстытуце. У 1977-1989 дырэктар Інстытута філасофіі і права АН Беларусі. У 1990 заснаваў Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (да 1998 яго дырэктар, цяпер ганаровы дырэктар). Сфера навуковых інтарэсаў - сацыяльная філасофія, тэарэтычныя праблемы культуры, сацыялогія культуры, фармаванне духоўнага свету асобы, праблемы славянскіх культур. Даследуе метадалагічныя праблемы функцыянавання духоўнай культуры ў жыцці сучаснага грамадства, асаблівасці яе структурных кампанентаў (навукі, светапогляду, палітычнай, маральнай, мастацкай культуры), філасофскія праблемы навуковага пазнання, гнасеалагічныя механізмы навуковых рэвалюцый, спецыфіку ўзаемадзеяння навукова-тэхнічнага і сацыяльнага прагрэсу і інш. Распрацаваў новыя канцэптуальныя падыходы да даследавання сацыяльных аспектаў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі, станаўлення і развіцця духоўнага свету чалавека. Асноўныя сацыялагічныя і культуралагічныя ідэі выкладзены ў працах «Сацыяльныя аспекты навукова-тэхнічнай рэвалюцыі» (1976), «Маральная культура асобы» (1985), «Чалавек на парозе рынку: Сацыяльныя чаканні насельніцтва» (1992), «Катастрофы: сацыялагічны аналіз» (1995), «Прыкладная сацыялогія» (1999), «Канфлікталогія» (2000), «Сацыялогія кіравання» (2000), «Агульная сацыялогія» (2002), «Сацыяльна-стратыфікацыйная панарама сучаснай Беларусі» (2002) і інш. Аўтар навучальных дапаможнікаў і падручнікаў па сацыялогіі і канфлікталогіі. Дзяржаўная прэмія Беларусі 1984 за ўдзел у напісанні цыкла работ па гісторыі філасофскай і грамадскай думкі Беларусі (апубл. у 1973-1980).

Паведаміць пра недакладнасьць