вяроўка
Доўг не вяроўка, не парвецца. Асіп. Прык. Жарт. Пра абавязковасць аддаваць доўг. АВНЛ.
дрыжаць як вяроўка перад нажом (ножыкам). Мсцісл. Жарт. Пра дрыжыкі, трымценне ад страху. Юрчанка, 180.
круціцца як вяроўка. Няўхв. Пра чалавека, які імкнецца знайсці выйсце з якога-н. становішча. Янк., Пар., 88.
п'яны як вяроўка. Маладз. Асудж. Пра няцвёрдую, хісткую паставу п'янага чалавека. ФА.
падтрымліваць як вісельніка вяроўка. Гл. вісельнік.
хадзіць як сабака з абарванай вяроўкай. Гл. сабака.
хто вяроўкаю за кім. Лельч. Пра неадступны рух каго-н. за іншым чалавекам. Кучук, Малюк, 21.
вусы як вяроўкі (вераўкі). Слон. Насмешл. Пра доўгія вусы. Высл., 295.
круціць каго як вяроўкі. Ушацк. Спачув. Пра залежнасць чалавека ад розных абставін. Барадулін, 113.
ліць як з вяроўкі (як з веравок). Зэльв., Маст., Слон. Пра вельмі моцны, суцэльным патокам дождж. Леп., 86; Даніловіч, 226; Санько, 69.
скруціць каго як вяроўку. Слуцк. Няўхв. Пра рашучае падпарадкаванне кагосьці. Сержпутоўскі 2000, 162.
задавацца як свіння на вяроўцы. Гл. свіння.
нагуляцца як каза на вяроўцы. Гл. каза.
разгуляцца як цяля на вяроўцы. Гл. цяля.
як свіння на вяроўцы. Гл. свіння.

Паведаміць пра недакладнасьць