На запыт знайшлося 30 артыкулаў

 1. 1
  тыкацца незак. тыкаюся, тыкаешся, тыкаецца, тыкаемся, тыкаецеся, тыкаюцца; тыкайся, тыкайцеся; тыкаўся, тыкалася, тыкаліся; тыкаючыся
 2. 2
  тыкаць незак., у каго-што, чым тыкаю, тыкаеш, тыкае, тыкаем, тыкаеце, тыкаюць; тыкай, тыкайце; тыкаў, тыкала, тыкалі; тыкаючы
 3. 3
  тыкнуць зак., каго-што, чым тыкну, тыкнеш, тыкне, тыкнем, тыкнеце, тыкнуць; тыкні, тыкніце; тыкнуў, тыкнула, тыкнулі; тыкнуўшы
 4. 4
  тылікаць незак. тылікаю, тылікаеш, тылікае, тылікаем, тылікаеце, тылікаюць; тылікай, тылікайце; тылікаў, тылікала, тылікалі; тылікаючы
 5. 5
  тылілікаць незак. тылілікаю, тылілікаеш, тылілікае, тылілікаем, тылілікаеце, тылілікаюць; тылілікай, тылілікайце; тылілікаў, тылілікала, тылілікалі; тылілікаючы
 6. 6
  тынкавацца незак. тынкуецца, тынкуюцца; тынкаваўся, тынкавалася, тынкаваліся
 7. 7
  тынкаваць незак., што тынкую, тынкуеш, тынкуе, тынкуем, тынкуеце, тынкуюць; тынкуй, тынкуйце; тынкаваў, тынкавала, тынкавалі; тынкаваны і тынкованы; тынкуючы
 8. 8
  тыпізавацца незак. тыпізуецца, тыпізуюцца; тыпізаваўся, тыпізавалася, тыпізаваліся
 9. 9
  тыпізаваць зак. і незак., каго-што тыпізую, тыпізуеш, тыпізуе, тыпізуем, тыпізуеце, тыпізуюць; тыпізуй, тыпізуйце; тыпізаваў, тыпізавала, тыпізавалі; тыпізаваны; тыпізуючы, тыпізаваўшы
 10. 10
  тыражавацца незак. тыражуецца, тыражуюцца; тыражаваўся, тыражавалася, тыражаваліся
 11. 11
  тыражаваць зак. і незак., што тыражую, тыражуеш, тыражуе, тыражуем, тыражуеце, тыражуюць; тыражуй, тыражуйце; тыражаваў, тыражавала, тыражавалі; тыражаваны; тыражуючы, тыражаваўшы
 12. 12
  тыраніць незак., каго-што тыраню, тыраніш, тыраніць, тыранім, тыраніце, тыраняць; тырань, тыраньце; тыраніў, тыраніла, тыранілі; тыранячы
 13. 13
  тыранстваваць незак. тыранствую, тыранствуеш, тыранствуе, тыранствуем, тыранствуеце, тыранствуюць; тыранствуй, тыранствуйце; тыранстваваў, тыранствавала, тыранствавалі; тыранствуючы
 14. 14
  тыркануцца зак. тыркануся, тырканешся, тырканецца, тырканёмся, тырканяцеся, тыркануцца; тырканіся, тырканіцеся; тыркануўся, тырканулася, тыркануліся; тыркануўшыся
 15. 15
  тыркануць зак. тыркану, тырканеш, тыркане, тырканём, тырканяце, тыркануць; тыркані, тырканіце; тыркануў, тырканула, тырканулі; тыркануўшы
 16. 16
  тыркацца незак. тыркаюся, тыркаешся, тыркаецца, тыркаемся, тыркаецеся, тыркаюцца; тыркайся, тыркайцеся; тыркаўся, тыркалася, тыркаліся; тыркаючыся
 17. 17
  тыркаць незак., у каго-што, чым тыркаю, тыркаеш, тыркае, тыркаем, тыркаеце, тыркаюць; тыркай, тыркайце; тыркаў, тыркала, тыркалі; тыркаючы
 18. 18
  тыркнуцца зак. тыркнуся, тыркнешся, тыркнецца, тыркнемся, тыркнецеся, тыркнуцца; тыркніся, тыркніцеся; тыркнуўся, тыркнулася, тыркнуліся; тыркнуўшыся
 19. 19
  тыркнуць зак., у каго-што, чым тыркну, тыркнеш, тыркне, тыркнем, тыркнеце, тыркнуць; тыркні, тыркніце; тыркнуў, тыркнула, тыркнулі; тыркнуўшы
 20. 20
  тырчаць незак. тырчу, тырчыш, тырчыць, тырчым, тырчыце, тырчаць; тырчы, тырчыце; тырчаў, тырчала, тырчалі

Паведаміць пра недакладнасьць