На запыт знайшоўся 21 артыкул

 1. 1
  шыбаваць незак. шыбую, шыбуеш, шыбуе, шыбуем, шыбуеце, шыбуюць; шыбуй, шыбуйце; шыбаваў, шыбавала, шыбавалі; шыбуючы
 2. 2
  шыбануць зак., каго-што шыбану, шыбанеш, шыбане, шыбанём, шыбаняце, шыбануць; шыбані, шыбаніце; шыбануў, шыбанула, шыбанулі; шыбануўшы
 3. 3
  шыбаць незак., каго-што шыбаю, шыбаеш, шыбае, шыбаем, шыбаеце, шыбаюць; шыбай, шыбайце; шыбаў, шыбала, шыбалі; шыбаючы
 4. 4
  шыбнуць зак., каго-што шыбну, шыбнеш, шыбне, шыбнём, шыбняце, шыбнуць; шыбні, шыбніце; шыбнуў, шыбнула, шыбнулі; шыбнуўшы
 5. 5
  шыкавацца незак. шыкуюся, шыкуешся, шыкуецца, шыкуемся, шыкуецеся, шыкуюцца; шыкуйся, шыкуйцеся; шыкаваўся, шыкавалася, шыкаваліся; шыкуючыся
 6. 6
  шыкаваць незак. шыкую, шыкуеш, шыкуе, шыкуем, шыкуеце, шыкуюць; шыкуй, шыкуйце; шыкаваў, шыкавала, шыкавалі; шыкуючы
 7. 7
  шыкануць зак. шыкану, шыканеш, шыкане, шыканём, шыканяце, шыкануць; шыкані, шыканіце; шыкануў, шыканула, шыканулі; шыкануўшы
 8. 8
  шыкаць незак. шыкаю, шыкаеш, шыкае, шыкаем, шыкаеце, шыкаюць; шыкай, шыкайце; шыкаў, шыкала, шыкалі; шыкаючы
 9. 9
  шыкнуць зак. шыкну, шыкнеш, шыкне, шыкнем, шыкнеце, шыкнуць; шыкні, шыкніце; шыкнуў, шыкнула, шыкнулі; шыкнуўшы
 10. 10
  шынкарыць незак. шынкару, шынкарыш, шынкарыць, шынкарым, шынкарыце, шынкараць; шынкар, шынкарце; шынкарыў, шынкарыла, шынкарылі; шынкарачы
 11. 11
  шыпець незак. шыплю, шыпіш, шыпіць, шыпім, шыпіце, шыпяць; шыпі, шыпіце; шыпеў, шыпела, шыпелі
 12. 12
  шырачэць незак. шырачэе, шырачэюць; шырачэў, шырачэла, шырачэлі
 13. 13
  шырыцца незак. шырыцца, шырацца; шырыўся, шырылася, шырыліся
 14. 14
  шырыць незак., што шыру, шырыш, шырыць, шырым, шырыце, шыраць; шыр, шырце; шырыў, шырыла, шырылі; шырачы
 15. 15
  шырэць незак. шырэе, шырэюць; шырэў, шырэла, шырэлі
 16. 16
  шыфравацца незак. шыфруецца, шыфруюцца; шыфраваўся, шыфравалася, шыфраваліся
 17. 17
  шыфраваць незак., што шыфрую, шыфруеш, шыфруе, шыфруем, шыфруеце, шыфруюць; шыфруй, шыфруйце; шыфраваў, шыфравала, шыфравалі; шыфраваны; шыфруючы
 18. 18
  шыхтаваць незак., што шыхтую, шыхтуеш, шыхтуе, шыхтуем, шыхтуеце, шыхтуюць; шыхтуй, шыхтуйце; шыхтаваў, шыхтавала, шыхтавалі; шыхтаваны; шыхтуючы
 19. 19
  шыцца незак. (вырабляцца) шыецца, шыюцца; (лезці ў вузкае месца) шыюся, шыешся, шыецца, шыемся, шыецеся, шыюцца; шыйся, шыйцеся; шыўся, шылася, шыліся; шыючыся
 20. 20
  шыць незак., што і без дап. шыю, шыеш, шые, шыем, шыеце, шыюць; шый, шыйце; шыў, шыла, шылі; шыты; шыючы

Паведаміць пра недакладнасьць