На запыт знайшлося 340 артыкулаў

 1. 181
  глытаць незак., каго-што і без дап. глытаю, глытаеш, глытае, глытаем, глытаеце, глытаюць; глытай, глытайце; глытаў, глытала, глыталі; глытаючы
 2. 182
  глытнуць зак., што і без дап. глытну, глытнеш, глытне, глытнём, глытняце, глытнуць; глытні, глытніце; глытнуў, глытнула, глытнулі; глытнуўшы
 3. 183
  глэмаць незак., каго-што і без дап. глэмаю, глэмаеш, глэмае, глэмаем, глэмаеце, глэмаюць; глэмай, глэмайце; глэмаў, глэмала, глэмалі; глэмаючы
 4. 184
  глядзецца незак., у што гляджуся, глядзішся, глядзіцца, глядзімся, гледзіцеся, глядзяцца; глядзіся, глядзіцеся; глядзеўся, глядзелася, глядзеліся; гледзячыся
 5. 185
  глядзець незак., на каго-што гляджу, глядзіш, глядзіць, глядзім, гледзіце, глядзяць; глядзі, глядзіце; глядзеў, глядзела, глядзелі; гледжаны; гледзячы
 6. 186
  глянуць зак., на каго-што гляну, глянеш, гляне, глянем, глянеце, глянуць; глянь, гляньце; глянуў, глянула, глянулі; глянуўшы
 7. 187
  глянцавацца незак. глянцуецца, глянцуюцца; глянцаваўся, глянцавалася, глянцаваліся
 8. 188
  глянцаваць незак., што глянцую, глянцуеш, глянцуе, глянцуем, глянцуеце, глянцуюць; глянцуй, глянцуйце; глянцаваў, глянцавала, глянцавалі; глянцаваны; глянцуючы
 9. 189
  гмыкаць незак. гмыкаю, гмыкаеш, гмыкае, гмыкаем, гмыкаеце, гмыкаюць; гмыкай, гмыкайце; гмыкаў, гмыкала, гмыкалі; гмыкаючы
 10. 190
  гмыкнуць зак. гмыкну, гмыкнеш, гмыкне, гмыкнем, гмыкнеце, гмыкнуць; гмыкнуў, гмыкнула, гмыкнулі; гмыкнуўшы
 11. 191
  гнаіцца незак. гноіцца, гнояцца; гнаіўся, гнаілася, гнаіліся
 12. 192
  гнаіць незак., каго-што гнаю, гноіш, гноіць, гноім, гноіце, гнояць; гнаіў, гнаіла, гнаілі; гноячы
 13. 193
  гнацца незак. ганюся, гонішся, гоніцца, гонімся, гоніцеся, гоняцца; ганіся, ганіцеся; гнаўся, гналася, гналіся; гонячыся
 14. 194
  гнаць незак., каго-што ганю, гоніш, гоніць, гонім, гоніце, гоняць; гані, ганіце; гнаў, гнала, гналі; гнаны; гонячы
 15. 195
  гневацца незак., на каго-што і без дап. гневаюся, гневаешся, гневаецца, гневаемся, гневаецеся, гневаюцца; гневайся, гневайцеся; гневаўся, гневалася, гневаліся; гневаючыся
 16. 196
  гнездавацца незак. гняздуецца, гняздуюцца; гнездаваўся, гнездавалася, гнездаваліся
 17. 197
  гнесці незак., каго-што і без дап. гняту, гняцеш, гняце, гняцём, гнецяце, гнятуць; гняці, гняціце; гнёў, гняла, гняло, гнялі; гнятучы; гнетучы
 18. 198
  гнісці незак. гнію, гніеш, гніе, гніём, гніяце, гніюць; гній, гнійце; гніў, гніла, гніло, гнілі; гніючы
 19. 199
  гніць незак. гнію, гніеш, гніе, гніём, гніяце, гніюць; гній, гнійце; гніў, гніла, гніло, гнілі; гніючы
 20. 200
  гнусавіць незак. гнусаўлю, гнусавіш, гнусавіць, гнусавім, гнусавіце, гнусавяць; гнусавіў, гнусавіла, гнусавілі; гнусавячы

Паведаміць пра недакладнасьць