На запыт знайшлося 282 артыкулы

 1. 161
  порог (предел) — граніца
  порог абсолютный — граніца безумоўная [абсалютная]
  порог возбуждения — граніца ўзрушаньня
  порог выделения — граніца вывядзеньня
  порог ощущения — граніца адчуваньня
  порог различения — граніца адрозьніваньня
 2. 162
  пороговый — гранічны
 3. 163
  портальный — брамны, партальны
 4. 164
  порядок — парадак, лад
  привести в порядок — упарадкаваць, давесьці да ладу
 5. 165
  последействие — пасьлядзеяньне, наступны чын
 6. 166
  последовательный — пасьлядоўны
 7. 167
  постганлионарный — пасьлягангальны, павузлавы
 8. 168
  постнатальный — па(сьля)родавы, постнатальны
 9. 169
  постоянная — нязьменная, нязьменьніца
  постоянная времени — нязьменьніца часу
 10. 170
  постоянный — заўсёдны, сталы
  постоянное вытекание мочи — заўсёднае выцяканьне брулёў
  постоянный ток электр. — сталы ток
 11. 171
  постсинаптический — па(сьля)сынаптычны
 12. 172
  постцентральная извилина — зацэнтральная лукавіна
 13. 173
  постцентральный — зацэнтральны
 14. 174
  потенциал — патэнцыял
  потенциал вызванный — патэнцыял выкліканы
  потенциал возбуждающий постсинаптический (ВПСП) — патэнцыял узрушвальны па(сьля)сынаптычны (ПУПС)
  потенциал действия — патэнцыял дзеяньня [дзеі]
  потенциал диастолический — патэнцыял дыясталічны
  потенциал мембранный — патэнцыял мэмбранны
  потенциал миниатюрный — патэнцыял мініятурны
  потенциал пиковый — патэнцыял пікавы
  потенциал покоя — патэнцыял спакою
  потенциал постсинаптический — патэнцыял пасынаптычны
  потенциал рецепторный — патэнцыял рэцэптарны
  потенциал синаптический — патэнцыял сынаптычны
  потенциал спайковыйсм. потенциал пиковый
  потенциал электротонический — патэнцыял электратанічны
  потенциал электрохимический — патэнцыял электрахімічны
 15. 175
  потенциальный — магчымы, патэнцыяльны
 16. 176
  потенциация — узмацненьне
  потенциация посттетаническая — узмацненьне пасьлятэтанічнае
 17. 177
  потеря сознания — страта прытомнасьці
 18. 178
  потеть — патнець
 19. 179
  потоотделение — потавывядзеньне
 20. 180
  потребление — спажываньне
  потребление кислорода — спажываньне тлену
  потребление пищи — спажываньне ежы

Паведаміць пра недакладнасьць