На запыт знайшлося 248 артыкулаў

 1. 221
  хорунжий воен. уст. харунжы, -жага муж.
 2. 222
  хоры хоры, род. хораў ед. нет
 3. 223
  хорь тхор, род. тхара муж., шашок, род. шашка муж.
 4. 224
  хорьковый тхаровы, тхарыны, шашковы
 5. 225
  хотение разг. хаценне, -ння ср.; (желание) жаданне, -ння ср.
  на всякое хотенье есть терпенье посл. на ўсякае хаценне ёсць цярпенне
 6. 226
  хотеть несовер. хацець; (желать) жадаць
  как хотите як хочаце
  хочешь не хочешь хочаш не хочаш
  сколько хочешь и чего хочешь колькі хочаш і чаго хочаш
 7. 227
  хотеться безл. хацецца
 8. 228
  Хотимск гп. Хоцімск, -ка муж.
 9. 229
  хотимский хоцімскі
 10. 230
  Хотимский район Хоцімскі раён
 11. 231
  хоть
  1. союз хоць, хаця
  он хоть и стар, но бодр ён хоць (хаця) і стары, але бадзёры
  2. частица хоць; (при выражении опасения и пожелания) хаця
  пойду хоть сейчас пайду хоць зараз
  скажите хоть одно слово скажыце хоць адно слова
  взять хоть этот случай за образец узяць хоць гэты выпадак за прыклад
  хоть кто хоць хто
  хоть какой-нибудь хоць які-небудзь
  хоть что-нибудь хоць што-небудзь
  ты хоть в яму не упади ты хаця ў яму не ўваліся
  ты хоть туда не ходи ты хаця туды не хадзі
  хоть глаз выколи хоць вока выкалі
  хоть пруд пруди хоць гаць гаці
  хоть караул кричи хоць гвалт крычы
  хоть верёвки вей из него хоць вяроўкі ві з яго
  хоть убей хоць забі
  хоть бы хоць бы (хаця б)
  хоть бы и так хоць бы і так
  хоть куда хоць куды
  хоть бы что хоць бы што
 12. 232
  хотя
  1. союз хоць, хаця
  он хотя и согласился, но не со всем ён хоць (хаця) і згадзіўся, але не з усім
  я сделаю эту работу сегодня, хотя бы она и заняла у меня весь вечер я зраблю гэту работу сёння, хоць бы яна і заняла ў мяне ўвесь вечар
  он учился хорошо, хотя часто болел ён вучыўся добра, хоць часта хварэў
  2. частица хоць; (при выражении опасения и пожелания) хаця
  это видно хотя бы из таких фактов гэта відаць хоць бы з такіх фактаў
  хотя бы ты скорее приехал хаця б ты хутчэй прыехаў
  ты хотя не заболей ты хаця не захварэй
 13. 233
  хохлатка
  I (о птице) чубатка, -кі жен.
  II бот. чубатка, -кі жен.
 14. 234
  хохлатый
  1. чубаты
  2. (лохматый) разг. кудлаты, кашлаты
 15. 235
  хохлач
  1. (с хохлом) разг. чубаты
  2. зоол. хахлач, -ча муж.
 16. 236
  хохлить несовер. надзімаць, натапырваць
 17. 237
  хохлиться
  1. (о птицах) надзімацца, натапырвацца
  2. перен. (принимать мрачный, унылый вид) разг. надзімацца
 18. 238
  хохлушка разг. см. хохлатка I
 19. 239
  хохол муж. чуб, род. чуба муж.; (о волосах - ещё) чупрына, -ны жен.
 20. 240
  хохолок муж. уменьш. чубок, -бка муж.

Паведаміць пра недакладнасьць