На запыт знайшлося 317 артыкулаў

 1. 21
  танізаваць зак. і незак., каго-што танізую, танізуеш, танізуе, танізуем, танізуеце, танізуюць; танізуй, танізуйце; танізаваў, танізавала, танізавалі; танізуючы, танізаваны; танізуючы, танізаваўшы
 2. 22
  таніравацца незак. таніруецца, таніруюцца; таніраваўся, таніравалася, таніраваліся
 3. 23
  таніраваць зак. і незак., што танірую, таніруеш, таніруе, таніруем, таніруеце, таніруюць; таніруй, таніруйце; таніраваў, таніравала, таніравалі; таніраваны; таніруючы, таніраваўшы
 4. 24
  таніць незак., што таню, таніш, таніць, танім, таніце, таняць; тані, таніце; таніў, таніла, танілі
 5. 25
  таннець незак. таннее, таннеюць; таннеў, таннела, таннелі
 6. 26
  тануць незак. тану, тонеш, тоне, тонем, тонеце, тонуць; тані, таніце; тануў, танула, танулі; тонучы
 7. 27
  танцавацца незак. танцуецца, танцуюцца; танцаваўся, танцавалася, танцаваліся
 8. 28
  танцаваць незак., што і без дап. танцую, танцуеш, танцуе, танцуем, танцуеце, танцуюць; танцуй, танцуйце; танцаваў, танцавала, танцавалі; танцуючы; танцуючы
 9. 29
  танчэць незак. танчэю, танчэеш, танчэе, танчэем, танчэеце, танчэюць; танчэй, танчэйце; танчэў, танчэла, танчэлі; танчэючы
 10. 30
  тапіцца незак. таплюся, топішся, топіцца, топімся, топіцеся, топяцца; тапіся, тапіцеся; тапіўся, тапілася, тапіліся; топячыся
 11. 31
  тапіць незак., каго-што таплю, топіш, топіць, топім, топіце, топяць; тапі, тапіце; тапіў, тапіла, тапілі; топячы
 12. 32
  таптацца незак. тапчуся, топчашся, топчацца, топчамся, топчацеся, топчуцца; тапчыся, тапчыцеся; таптаўся, тапталася, тапталіся; топчучыся
 13. 33
  таптаць незак., што тапчу, топчаш, топча, топчам, топчаце, топчуць; тапчы, тапчыце; таптаў, таптала, тапталі; таптаны; топчучы
 14. 34
  тапырыцца незак. тапыруся, тапырышся, тапырыцца, тапырымся, тапырыцеся, тапырацца; тапырся, тапырцеся; тапырыўся, тапырылася, тапырыліся; тапырачыся
 15. 35
  тапырыць незак., што тапыру, тапырыш, тапырыць, тапырым, тапырыце, тапыраць; тапыр, тапырце; тапырыў, тапырыла, тапырылі; тапырачы
 16. 36
  тарабаніць незак., што і без дап. тарабаню, тарабаніш, тарабаніць, тарабанім, тарабаніце, тарабаняць; тарабань, тарабаньце; тарабаніў, тарабаніла, тарабанілі; тарабанячы
 17. 37
  тарабарыць незак. тарабару, тарабарыш, тарабарыць, тарабарым, тарабарыце, тарабараць; тарабар, тарабарце; тарабарыў, тарабарыла, тарабарылі; тарабарачы
 18. 38
  тарарахаць незак., каго тарарахаю, тарарахаеш, тарарахае, тарарахаем, тарарахаеце, тарарахаюць; тарарахай, тарарахайце; тарарахаў, тарарахала, татарахалі; тарарахаючы
 19. 39
  тарарахкаць незак. тарарахкаю, тарарахкаеш, тарарахкае, тарарахкаем, тарарахкаеце, тарарахкаюць; тарарахкай, тарарахкайце; тарарахкаў, тарарахкала, тарарахкалі; тарарахкаючы
 20. 40
  тарарахнуць зак., каго тарарахну, тарарахнеш, тарарахне, тарарахнем, тарарахнеце, тарарахнуць; тарарахні, тарарахніце; тарарахнуў, тарарахнула, тарарахнулі; тарарахнуўшы

Паведаміць пра недакладнасьць