На запыт знайшлося 60 артыкулаў

 1. 1
  бубацець незак. бубаціць, бубацяць; бубацеў, бубацела, бубацелі
 2. 2
  бубніць незак., што і без дап. бубню, бубніш, бубніць, бубнім, бубніце, бубняць; бубні, бубніце; бубніў, бубніла, бубнілі; бубнячы
 3. 3
  бугрыцца незак. бугрыцца, буграцца; бугрыўся, бугрылася, бугрыліся
 4. 4
  будавацца незак. будуюся, будуешся, будуецца, будуемся, будуецеся, будуюцца; будуйся, будуйцеся; будаваўся, будавалася, будаваліся; будуючыся
 5. 5
  будаваць незак., што будую, будуеш, будуе, будуем, будуеце, будуюць; будуй, будуйце; будаваў, будавала, будавалі; будаваны і будованы; будуючы
 6. 6
  бударажыцца незак. бударажуся, бударажышся, бударажыцца, бударажымся, бударажыцеся, бударажацца; бударажся, бударажцеся; бударажыўся, бударажылася, бударажыліся; бударажачыся
 7. 7
  бударажыць незак., каго-што бударажу, бударажыш, бударажыць, бударажым, бударажыце, бударажаць; будараж, бударажце; бударажыў, бударажыла, бударажылі; бударажачы
 8. 8
  будзіцца незак. буджуся, будзішся, будзіцца, будзімся, будзіцеся, будзяцца; будзіся, будзіцеся; будзіўся, будзілася, будзіліся
 9. 9
  будзіць незак., каго-што буджу, будзіш, будзіць, будзім, будзіце, будзяць; будзі, будзіце; будзіў, будзіла, будзілі; будзячы
 10. 10
  бужавацца незак. бужуецца, бужуюцца; бужаваўся, бужавалася, бужаваліся
 11. 11
  бужаваць незак., каго-што бужую, бужуеш, бужуе, бужуем, бужуеце, бужуюць; бужуй, бужуйце; бужаваў, бужавала, бужавалі; бужуючы
 12. 12
  бузавацца незак. бузуецца, бузуюцца; бузаваўся, бузавалася, бузаваліся
 13. 13
  бузаваць незак., што бузую, бузуеш, бузуе, бузуем, бузуеце, бузуюць; бузуй, бузуйце; бузаваў, бузавала, бузавалі; бузуючы
 14. 14
  бузіць незак. бужу, бузіш, бузіць, бузім, бузіце, бузяць; бузі, бузіце; бузіў, бузіла, бузілі
 15. 15
  буйнець незак. буйнее, буйнеюць; буйнеў, буйнела, буйнелі; буйнеючы
 16. 16
  буйніцца незак. буйніцца, буйняцца; буйніўся, буйнілася, буйніліся
 17. 17
  букетаваць незак., што букетую, букетуеш, букетуе, букетуем, букетуеце, букетуюць; букетуй, букетуйце; букетаваў, букетавала, букетавалі; букетуючы
 18. 18
  буксаваць незак. буксую, буксуеш, буксуе, буксуем, буксуеце, буксуюць; буксуй, буксуйце; буксаваў, буксавала, буксавалі; буксуючы
 19. 19
  буксіраваць незак., што буксірую, буксіруеш, буксіруе, буксіруем, буксіруеце, буксіруюць; буксіруй, буксіруйце; буксіраваў, буксіравала, буксіравалі; буксіруючы
 20. 20
  булькатаць незак. булькоча, булькочуць; булькатаў, булькатала, булькаталі; булькочучы

Паведаміць пра недакладнасьць