На запыт знайшлося 13 артыкулаў

 1. 1
  бегацца незак., безас. бегаецца; бегалася
 2. 2
  бегаць незак. бегаю, бегаеш, бегае, бегаем, бегаеце, бегаюць; бегай, бегайце; бегаў, бегала, бегалі; бегаючы
 3. 3
  бегчы незак. бягу, бяжыш, бяжыць, бяжым, бежыце, бягуць; бяжы, бяжыце; бег, бегла, беглі; бягучы; бегучы
 4. 4
  бедаваць незак. бядую, бядуеш, бядуе, бядуем, бядуеце, бядуюць; бядуй, бядуйце; бедаваў, бедавала, бедавалі; бядуючы
 5. 5
  бедніцца незак. беднюся, беднішся, бедніцца, беднімся, бедніцеся, бедняцца; бедніся, бедніцеся; бедніўся, беднілася, бедніліся; беднячыся
 6. 6
  беларусізавацца зак. і незак. беларусізуюся, беларусізуешся, беларусізуецца, беларусізуемся, беларусізуецеся, беларусізуюцца; беларусізуйся, беларусізуйцеся; беларусізаваўся, беларусізавалася, беларусізаваліся; беларусізуючыся, беларусізаваўшыся
 7. 7
  беларусізаваць зак. і незак., каго-што беларусізую, беларусізуеш, беларусізуе, беларусізуем, беларусізуеце, беларусізуюць; беларусізуй, беларусізуйце; беларусізаваў, беларусізавала, беларусізавалі; беларусізаваны; беларусізуючы, беларусізаваўшы
 8. 8
  белітрызаваць зак. і незак., што белітрызую, белітрызуеш, белітрызуе, белітрызуем, белітрызуеце, белітрызуюць; белітрызуй, белітрызуйце; белітрызаваў, белітрызавала, белітрызавалі; белітрызаваны; белітрызуючы, белітрызаваўшы
 9. 9
  берагчы незак., каго-што берагу, беражэш, беражэ, беражом, беражаце, берагуць; беражы, беражыце; бярог, берагла, берагло, бераглі; беражоны; берагучы
 10. 10
  берагчыся незак. берагуся, беражэшся, беражэцца, беражомся, беражацеся, берагуцца; беражыся, беражыцеся; бярогся, бераглася, бераглося, берагліся; берагучыся
 11. 11
  бесемераваць зак. і незак., што бесемерую, бесемеруеш, бесемеруе, бесемеруем, бесемеруеце, бесемеруюць; бесемеруй, бесемеруйце; бесемераваў, бесемеравала, бесемеравалі; бесемеруючы, бесемераваўшы
 12. 12
  бетанавацца незак. бетануецца, бетануюцца; бетанаваўся, бетанавалася, бетанаваліся
 13. 13
  бетанаваць незак., што бетаную, бетануеш, бетануе, бетануем, бетануеце, бетануюць; бетануй, бетануйце; бетанаваў, бетанавала, бетанавалі; бетанаваны; бетануючы

Паведаміць пра недакладнасьць